Frågor & svar
Nyheter

Malin 2022-05-09

Nej, inte lagstiftas eftersom det finns så många dimensioner av frågan. Hos oss har vi väldigt flexibel arbetstid så många föräldrar m.fl. går tidigare och jobbar sedan lite på kvällen för att få ihop sina timmar. Den flexibiliteten tycker jag är enormt viktig! Vi har dock inga krav på att bevaka/agera på mail när vi inte arbetar och cheferna är också tydliga med det. Många ställer också in att mailen inte går iväg förrän 8, men det måste vara ok att glömma också. Samtidigt har vi också ett egenansvar att stänga av jobbutrustningen och inte kolla, vilket kan vara svårt för vissa trots att vi uppmuntras till det. Flexibilitet att anpassa arbetstid till personens liv är i grunden bra. Givetvis ska det inte vara något krav att bevaka mailen när du inte jobbar, varken uttalat eller via socialt tryck. Så man måste prata mycket om det, om förväntningar osv. Precis som med så mycket annat är tydlig kommunikation nyckeln. Vi får inte heller glömma att chefer (och andra som mailar sent) också är människor och det även är en fråga om ifall de mailar sent pga stress och för hög arbetsbelastning (då är det inte bra och behöver lösas för deras skull) eller pga att kvällsjobb passar i deras vardagsliv (då är det helt ok).