Frågor & svar
Nyheter

Maria 2022-05-06

Ja! Eller åtminstone utan krav på åtgärd från medarbetaren. Man ska kunna läsa mailet när man börjar arbetsdagen. Sker något exceptionellt som man behöver veta innan arbetsdagen börjar så bör chefen ringa och delge men det ska inte finnas en rutin att man behöver kolla av mail och telefon på söndagen innan man börjar jobba. Är man ledig är man ledig, punkt slut.