Frågor & svar
Nyheter

Marre 2022-05-06

Det borde vara en självklarhet att chefen inte skall skicka e-postmeddelanden utanför arbetstid. Ingen vinner på att ha utbrända medarbetare eller personer som riskerar att bli utbrända. Det är samma sak med Arbetsförmedlingens åtgärd Förstärkt Arbetsträning som genomförs hos Samhall som ägs av Arbetsförmedlingen. Många som placeras där orkar inte ens att vara där en månad och det förväntas att de som placeras där skall klara av att vara där tre månader. Ingen har kommit på tanken att det kan vara bra att ha flera olika aktiviteter inom ramen för Förstärkt Arbetsträning för att det skall kunna fungera. Skall en sådan åtgärd kunna fungera så skall den som placeras i den kunna välja mellan administration, jobba på bibliotek, laboratoriearbete och receptionistarbete för att det skall kunna gå att draga säkra slutsatser om vad personen ifråga klarar av. Så är det inte idag. Hela arbetsmarknadslagstiftningen behöver ses över för att kunna veta vad som behöver förändras till det bättre, men det är våra politiker antingen för okunniga eller för fega för att genomföra. Eller så är det bara intresserade av att ställa till så mycket skada som möjligt för att få högre opinionssiffror.