Frågor & svar
Nyheter

Mette 2022-06-02

Nej, det ska inte lagstiftas. Däremot anser jag att företagskulturen (och inskrivet i nån policy om det behövs) ska vara att mail skickas under arbetstid eftersom jag anser att detta ger en tydlig signal att det inte förväntas att man ska jobba när man är ledig. Det finns möjlighet att välja att skicka med fördröjning för de som vill/behöver arbeta på kvällar eller helger. Om det är viktigt/nödvändigt är det dock ok att skicka direkt även om det är utanför arbetstid. Att vara helt befriad från att det kommer mail utanför arbetstid är omöjligt t.ex. om du har kollegor i andra tidszoner. Det handlar mer om de förväntningar (medvetna eller omedvetna) som ges inom företaget gällande vikten av en bra balans mellan arbete och fritid.