Frågor & svar
Nyheter

Tidigare regionsanställd 2023-05-12

Ja, att vara både åldersdiskriminerad och utsatt av andra orsaker som inte är relevanta för arbetet är inte ok i min värld. Det borde finnas mer öppenhet och transparens för både arbetsgivare och rekryterare som ska ta in personal speciellt då det är brist på yrkesrollen som jag är i. Kan tycka att en borde få en chans att visa sina kompetenser och utvecklingsförmåga som finns hos sökande oavsett ålder eller digatilism som ofta framkommer att de yngre har större potential i. Med min ålder (+55) har jag varit med om hela denna utveckling och har dessutom som efterfrågas mångårig kompetens. och yrkeserfarenhet av.