Frågor & svar
Nyheter

Linda 2022-04-11

Jag hade hellre uppskattat att välja upp till 10 fridagar per år, som obetalda semesterdagar. Som man fritt kan disponera under året. Någon kanske väljer fler när hösten och mörkret kommer till exempel, någon annan vårdagar för att nyttja ljuset.