Frågor & svar
Nyheter

Anna G 2022-10-07

Ja, jag handlar lika hållbart, men snarare blir konsumtionen av onödigt mindre, sparar in på att minska konsumtionen generellt. Ser över utgifterna, energieffektiviserar ännu lite mer.