Frågor & svar
Nyheter

Johanna 2022-10-07

Det gör jag. Det är de ur hälso- eller miljösynpunkt dåliga valen jag dragit ner på för att hålla ned kostnaderna. Jag tycker inte att det är försvarbart att gynna matproduktion som är dålig för alla parter bara för att priserna ökat.