Frågor & svar
Nyheter

Katarina 2022-10-27

Vet inte om man har rätt till studiestöd när man haft det vid tidigare studier. Finns det någon gräns för hur mycket studiestöd man fått innan?