Frågor & svar
Nyheter

Rekordlåg arbetslöshet för Naturvetarnas medlemmar

Naturvetarnas medlemmar har en rekordlåg arbetslöshet på 1,7%. Under pandemiåret 2020 ökade arbetslösheten bland andra akademiker men bland Naturvetarnas medlemmar har det istället minskat succesivt.

Publicerad:

– Arbetslösheten bland Naturvetarnas medlemmar tenderar att vara mer stabil över tid och inte påverkas särskilt negativt av den senaste tidens omvärldshändelser. Troligtvis har den gröna omställningen gynnsamma effekter på arbetsmarknaden för naturvetare, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Den 15 maj uppmärksammas arbetslöshetens dag. Enligt den senaste siffran från Akademikernas a-kassa är 1,7% av Naturvetarnas medlemmar utan jobb. För akademiker i stort är motsvarande siffra 1,8%, och för alla i Sverige låg siffran senast på 8,2%.

Några branscher som utmärker sig med extra låg arbetslöshet är kemi (0,9%), miljö (1,0%) och skog (1,1%), medan trädgård/landskap sticker ut med relativt hög arbetslöshet (3,8%).

 

Långtidsarbetslöshet är relativt hög

Arbetslösheten i Sverige har återhämtat sig efter pandemin, men trots detta finns en relativt hög långtidsarbetslöshet, det vill säga arbetslöshet som varat längre än 6 månader, både bland akademiker såväl som för hela den svenska arbetsmarknaden.

Bland arbetslösa medlemmar är det 41% som varit arbetslösa längre än 6 månader, vilket motsvarar en långtidsarbetslöshet på 0,7%. Bland dessa har 7 av 10 varit arbetslösa i mer än ett år, medan en tredjedel har varit utan arbete i mer än två år. Bland arbetslösa akademiker är det 52% som är långtidsarbetslösa vilket motsvarar en långtidsarbetslöshet på 1%, för hela ekonomin är dessa siffror 38% respektive 2,7%,.

– En hög långtidsarbetslöshet innebär att fler personer hamnar längre bort från arbete. Många arbetsgivare är mindre benägna att anställa dessa personer oavsett vilka kunskaper de har. Långtidsarbetslöshet påverkar allt från arbetsmarknaden till välfärden och för den enskilde individen kan lång tid utan arbete leda till exempelvis psykisk ohälsa, säger Per Klingbjer.

För att färre medlemmar ska bli utan jobb jobbar Naturvetarna proaktivt.

– En stor förväntan finns på den nya Trygghetsöverenskommelsen som kommer innebära nya regler för anställningstrygghet, omställning och ett statligt studiestöd som kommer kunna användas under pågående anställning.

De nya reglerna är tänkta att börja gälla den 1 oktober 2022.

– Även om våra medlemmar inte drabbas lika hårt som många andra akademikergrupper, så är det ändå mycket oroväckande att det förekommer. Samhället har inte råd att avstå från akademiker med naturvetenskaplig kompetens i tider då miljö-, hållbarhets- och hälsofrågor behöver prioriteras, säger Per Klingbjer. 

Johanna Rösth

projektledare webb