Frågor & svar
Nyheter

Sofia lyfter det hållbara arbetslivet i avtalsrörelsen

I spåren av pandemin och kriget i Ukraina kan förhandlingarna bli svårare än på länge. Sofia Magnusson sitter i Naturvetarnas avtalsdelegation på IKEM-området och har chans att påverka.

Publicerad:

Den höga inflationen ställer till det i avtalsrörelsen 2023, som har smugit i gång så smått.

– Att kräva full kompensation kan bli svårt och riskerar att driva påsofia-200.jpg inflationen ytterligare. I det här läget måste vi vara kreativa och lägga fokus på mer än lön. Det kan till exempel handla om att förbättra villkoren för föräldralediga och att reseersättningen blir densamma för resor utomlands som i Sverige, säger Sofia Magnusson.

 

Lönerna kan höjas

Därmed inte sagt att lönehöjningarna ska hållas nere. Hon menar att märket ska ses som ett golv och inte ett tak, vilket innebär att lönerna kan höjas mer på företag där det finns förutsättningar.

Vad är märket?
Märket sättas av parterna inom den konkurrensutsatta industrin och utgör ett riktmärke för lönehöjningarna på hela arbetsmarknaden.

Sofia Magnusson jobbar på det amerikanska bolaget Novavax som utvecklar vacciner. Tack vare ett vaccin mot covid-19 går företaget bra och växer nu snabbt. Man har gått från 70 till 300 medarbetare på tre år, konsulter inräknande.

 

Mer än extra semester

Ännu en aktuell fråga är övertidsersättning med koppling till det hållbara arbetslivet.

– Många har avtalat bort övertidsersättningen mot att de får fem extra semesterdagar. För de flesta är den kompensationen inte tillräcklig, utan även höjd lön borde ingå i den överenskommelsen. I det ligger att få bättre koll genom att föra journal på övertiden.

En trend på arbetsmarknaden är att man går mot mer individuella överenskommelser.

Hur ser du på det?

– Det ställer högre krav på individen som själv måste förhandla om villkoren. Det kan uppstå skevheter och bygger på chefens goda vilja. Att hitta kollektiva lösningar för en grupp ger trygghet för alla medlemmar.

Vad händer i nästa steg?

– Vi har en större avtalskonferens med Sveriges ingenjörer i september, när avtalsrörelsen drar i gång på allvar. Förutsättningarna är svårare än på länge i spåren av pandemin och kriget i Ukraina, säger Sofia Magnusson.