Frågor & svar
Nyheter
Trött biomedicinsk analytiker vilar på golvet.

11 timmars dygnsvila blir en rättighet: ”Stärker hälsan”

Nu skärps kraven på rätt till återhämtning för alla som jobbar inom kommuner och regioner. Från och med den 1 oktober måste man ha minst 11 timmars dygnsvila. Det är en anpassning till de regler som gäller inom EU.

Publicerad:

Dygnsvila ska stärka anställdas hälsa

– Förändringarna är bra och bidrar till att stärka de anställdas hälsa i ett läge där sjuktalen ökar och folk lämnar sektorn, säger Mattias Torell, en av experterna inom Akademikeralliansen som har förhandlat fram avtalet med Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Medlemmar i Naturvetarna kommer att omfattas av de nya reglerna eftersom Naturvetarna är en del av Akademikeralliansen.

De lydelser som nu gäller i Allmänna bestämmelser är otydliga och det är lätt att tänja på gränserna för hur mycket dygnsvila arbetstagaren tar ut och när den tas ut då dygnsvilan på många ställen understigit 11 timmar.

– Det är viktigt att arbetsgivarna följer lagen och det avtal som har träffats. Lägg märke till att reglerna inte går att avtala bort lokalt på arbetsplatsen, utan det centrala avtalet kommer att gälla på alla arbetsplatser inom kommuner och regioner.

Finns det några undantag?

– Om det finns särskilda skäl, som fara för människors liv och hälsa, kan undantag göras. Men då ska man bli kompenserad under nästkommande dygnsvila, timme för timme.

Även vid oförutsedda händelser, till exempel om en kollega blir plötsligt sjuk, är det tillåtet att tumma på reglerna. Men det får förstås inte ske planerat.

Vad händer nu?

– På många arbetsplatser har man redan börjat lägga om scheman för att anpassa sig till de nya reglerna. Ett tips är att inte vänta för länge och att pröva sig fram med schemaläggning som inte sträcker sig så långt fram i tiden.

Den nya regeln som ingår i Allmänna bestämmelser, AB, ska inte förväxlas med krislägesavtal som på sina håll aktiverades vid skogsbränderna 2018 och under pandemin.

– Det är SKR som kan aktivera krislägesavtalet på en arbetsgivares begäran som ger de anställda rätt till generösa ersättningar när de jobbar övertid, men det ligger som sagt var utanför den nya regeln om dygnsvila. Nu ser centrala parter över alla avtalen för eventuella följdeffekter av ändringarna i Allmänna Bestämmelser, säger Mattias Torell.

Palle Liljebäck

chefredaktör