Frågor & svar
Nyheter

15 framtidsyrken inom life science

Inom life science är utvecklingen av arbetsmarknaden stark både för läkemedel och medicinteknik. På sikt ser det också lovande ut med många läkemedelskandidater i pipeline.

Publicerad:

Behovet av kemister, fysiker, molekylärbiologer, biomedicinare, statistiker och andra med motsvarande kompetens kommer att vara fortsatt stort och
arbetsgivare i sektorn trycker ofta hårt på behovet av spetskompetens. Det finns ett stort behov av ökad kompetens för att hantera och analysera stora mängder data. Utbildning inom statistik, bioinformatik, programmering, maskininlärning, kombinerat med cell- och molekylärbiologi, biomedicin, medicin, molekylärt inriktad bioteknologi, juridik och etik efterfråga. Mest efterfrågat är kompetens inom dataanalys, kvalitetssäkring av data, AI och regelverk.


15 framtidsyrken inom life science

• Biomedicinska analytiker
• Data scientists
• Dietist
• Forskare
• Genetiska vägledare
• Klinisk prövningsledare (Clinical Research Associate)
• Kvalitetsansvarig (Kvalificering- och valideringsingenjör)
• Marknadsstrateg (Key Account Manager/ Market Access Managers)
• Molekylärbiolog
• Projekt-/processledare
• Regulatory Affairs Specialist
• Sjukhusbiolog (Mikrobiolog/Molekylärbiolog)
• Sjukhusfysiker
• Sjukhusgenetiker
• Sjukhuskemist (Analytisk kemist)


Naturvetare inom sife science

Drygt 36 000 naturvetare arbetar inom life science-sektorn, inklusive hälso- och sjukvård. Antalet naturvetare inom sektorn har ökat med 16 procent sedan 2019.
De flesta jobben finns i Stockholm-Uppsala, Skåne, Göteborg och Umeå.
Antalet anställda i sektorn ökar stadigt. Mellan 2015 och 2020 tillkom 9 610 arbetstillfällen. De flesta är fortfarande anställda på stora företag med mer än 250 anställda, men antalet har minskat och allt fler är i stället anställda på små företag med 10-49 anställda.

De fem vanligaste yrkestitlarna bland Naturvetarnas medlemmar inom sektorn är:

1. Forskare/Senior Scientist/Senior Research Scientist
2. Dietist
3. Biomedicinsk analytiker
4. Sjukhusfysiker
5. Projektledare/Project manager

Erik Aronsson

samhällspolitisk redaktör