Frågor & svar
Nyheter

Avtalsklart inom IKEM och skogsbruk: 7,4 procent på två år

I sista minuten blev det ett avtal inom industri för Naturvetarnas medlemmar inom IKEM och Gröna arbetsgivarna - skogsbruk. Det innebär att märket är satt och kommer att vara vägledande på hela arbetsmarknaden.

Publicerad:

Avtalet är värt 7,4 procent under två år, varav 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa år. I det ligger avsättningar till flexpension.

Den avtalade lönehöjningen ska ses som ett golv och inte ett tak.

– Det innebär att lönehöjningarna kan bli högre på företag som går bra, vilket många företag gör inom bland annat läkemedelsindustrin, säger Naturvetarnas förhandlingschef Madeleine Warghusen.

Hur ser du på resultatet med hänsyn till inflationen?

– Vi förstår medlemmarnas oro i dessa tider av höga kostnadsökningar och stigande bolåneräntor. Eftersom Naturvetarna har sifferlösa löneavtal har vi inte fokuserat så mycket på själva märket. Av erfarenhet vet vi att våra medlemmar brukar få en bättre löneutveckling tack vare det mervärde och den produktivitet som våra medlemmar bidrar med, säger Madeleine Warghusen.

Hon påpekar att inga löneavtal kommer att kompensera för den höga inflation som råder nu.

Utöver lön har Naturvetarna jobbat för att förbättra villkoren och behålla värden som tidigare har uppnåtts. Det gäller för båda avtalen inom IKEM och Gröna arbetsgivarna – skogsbruk. 

Inom IKEM fick Naturvetarna igenom sin krav på höjd ersättning vid jour och beredskap. Däremot nådde man inte ända fram när det gäller föräldralön från första anställningsdagen. Den frågan avser Naturvetarna att jobba vidare med i nästa avtalsrörelse.

Vad händer nu?

– Efter sommaren kommer vi att träffa våra förtroendevalda på några avtalskonferenser och tillsammans analysera resultatet samt påbörja planeringen inför nästa avtalsrörelse, säger Madeleine Warghusen.

Här kan du läsa mer om avtalet.

Palle Liljebäck

chefredaktör