Frågor & svar
Nyheter
Två glada pensionärer ute i naturen. Till höger porträttbild på Tomas Björndahl.

Dags att välja pensionsavtal inom kommuner och regioner

Mer pengar avsätts sedan årsskiftet till tjänstepension för anställda inom kommuner och regioner. För dem som har en premiebestämd pension har det skjutits till nya pengar.

Publicerad:

Förändringen påverkar de anställda på olika sätt. En del behöver göra ett val, medan andra inte behöver göra någonting.

De som är födda 1986 och senare är redan inne i det nya systemet och kan slappna av. För de som är födda 1985 eller tidigare och har gått över till en premiebestämd, även kallad avgiftsbestämd, pension behöver inte heller göra något val.

– Vissa grupper som är kvar i det gamla förmånsbaserade systemet KAP-KL kommer att ställas inför valet att stå kvar i det gamla systemet eller byta till det nya, säger Tomas Björndahl, ombudsman på Naturvetarna.

Vad händer nu?

– De som berörs ska få information om detta av sin arbetsgivare efter den 1 april. Under april och maj ska man ge besked om man vill byta pensionsavtal. Den som avstår från att välja står kvar i det gamla systemet.

Vilket avtal är bäst?

– Vi kan och får inte ge råd i den här frågan, utan man måste själv sätta sig in i hur de olika avtalen fungerar och fatta ett eget beslut, säger Tomas Björndahl

I den förmånsbestämda pensionen är det slutlönen och antalet intjänandeår som avgör hur stor pensionen blir. I den andra modellen görs det avsättningar på bruttolönen varje månad och pengarna placeras i pensionsförsäkringar.

– Hur mycket det blir i den premiebestämda pensionen beror på vilken lön man har under sin anställningstid och hur väl kapitalet förräntas, säger Tomas Björndal.

 

Läs mer här:

Viktiga nyheter om tjänstepension från jan 2023 - Saco

Tjänstepension - din allra viktigaste anställningsförmån - KPA Pension - KPA Pension

AKAP-KR & KAP-KL | Kollektivavtalad tjänstepension | Skandia

Palle Liljebäck

chefredaktör