Frågor & svar
Nyheter
En grusgång som leder till en kyrka. Många gröna buskar och träd runtom.

Nytt avtal för Svenska kyrkan

Nu är avtalet för akademiker inom Svenska kyrkan klart. Lönehöjningarna som ligger i nivå med märket ger möjligheter till bra löneutveckling i en osäker tid. De som använder bil i tjänsten, vilket många naturvetare gör, får höjd reseersättning.

Publicerad:

Naturvetarna har den 3 maj, genom Akademikerförbundet SSR, Akavia och förtecknade förbund tecknat ett nytt kollektivavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet gäller i 25 månader, retroaktivt från 1 april 2023 till och med 30 april 2025, med ett totalt avtalsvärde om 7,708 procent, det vill säga i enlighet med märket plus en extra månad.

 

Allt går till lön

Skillnaden jämfört med andra avtalsområden inom till exempel industrin, är att hela värdet avsätts till lön eftersom det i nuläget inte finns något avtal om flex/deltidspension inom Kyrkans avtal.

Avtalet ger medlemmarna en möjlighet till bra löneutveckling under en osäker tid och ger bättre möjligheter för Svenska kyrkan att behålla och rekrytera akademiker.

 

Höjd reseersättning

Fack och arbetsgivare har även kommit överens om en 25 procent högre ersättning för när anställda använder sin bil i tjänsten.

Enligt det nya avtalet kommer man justera antalet semesterdagar som går att spara, från totalt 40 dagar till totalt 30 dagar. Detta kommer att regleras över tid, och ska vara klart senast den 31 december 2028, så ingen kommer att drabbas av att semesterdagar plötsligt försvinner eller betalas ut i pengar.

Palle Liljebäck

chefredaktör