Frågor & svar
Nyheter

Stark arbetsmarknad för naturvetare

Efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens ökar och den drivs av den digitala och gröna omställningen. 

Publicerad:

Naturvetarnas nya arbetsmarknadsrapport visar att arbetslösheten bland Naturvetarnas medlemmar har en nedåtgående trend från ungefär 2 procent 2020 ned mot 1,5 procent 2022. Utvecklingen är den samma för de flesta naturvetenskapliga utbildningar.

Vid årsskiftet uppbar 1,5 procent av medlemmarna i Naturvetarna stöd från Akademikernas Erkända A-kassa (AEA) eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Detta innebär en minskning av andelen arbetslösa motsvarande 0,6 procentenheter jämfört med föregående år.

Utbildade inom trädgård/landskap, biologi (exklusive de som inriktat sig mot miljö eller medicin) hade vid årsskiftet en arbetslöshet som ligger något över genomsnitt för Naturvetarnas medlemmar. Inom trädgård/landskap finns det en betydande säsongarbetslöshet. För denna grupp ökar arbetslösheten kraftigt under hösten, för att sedan minska under våren.

De senaste siffrorna visar att arbetslösheten bland Naturvetarnas medlemmar uppgick till 1,6 procent i april. För arbetsmarknaden som helhet var motsvarande siffra 7,2 procent enligt statistiken från Statistiska Centralbyrån.

 

Lyckas genom att visa sina behov

En hög sysselsättning innebär också goda utsikter när det gäller löneutvecklingen. Inom IKEM ser man att det finns en stor konkurrens om naturvetenskaplig kompetens mellan branscher och mellan företag. Den konkurrensen kan vara lönedrivande.

– De som lyckas bäst är de branscher och företag som marknadsför sig bäst och är bäst på att uttrycka vilken kompetens man behöver och hur man behöver den. Batteribranschen är ett exempel på hur man lyckats bra med att visa upp sina behov och sina verksamheter gentemot allmänhet, politik och utbildningsväsendet, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.


Förändringar i arbetslösheten bland Naturvetarnas medlemmar uppdelat på utbildningsinriktning sedan halvårsskiftet 2020. Andelen arbetslösa omfattar både medlemmar som får ersättning och är i program.

diagram1.JPG

 

diagram2.JPG

 

diagram3.JPG

Erik Aronsson

samhällspolitisk redaktör