Frågor & svar
Nyheter

Stort behov av kompetens inom miljö: ”Kompetensbristen ett hinder för klimatomställningen”

Hållbarhet är på allas läppar och näringslivet anställer allt fler personer med miljö- och klimatkompetens. På lång sikt är behovet av den typen av kompetens stort för att vi ska klara de utmaningar vi står inför.

Publicerad:

Förhoppningen om att klimatkrisen och de miljöutmaningar vi står inför ska driva på för ett ökat behov av naturvetare har dock ännu inte infriats. Trots att det är naturvetare som står för kärnkompetensen inom området är det fortfarande väldigt få personer i miljösektorn som har grundläggande naturvetenskaplig kompetens och än färre naturvetenskapliga experter. Bristen på personer som har nödvändig kompetens för att säkerställa att de åtgärder som sätts in verkligen får effekt är slående. I hög utsträckning är det idag andra kompetenser inom kommunikation, marknadsföring och ekonomi som efterfrågas.

Från Innovationsföretagen ser man att kompetensbristenjoakim_b_ny.jpg inom miljösektorn handlar om mer än bara arbetsmarknaden för naturvetare.

– Det handlar om en samhällsutmaning snarare än en branschutmaning. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att sex av tio företag säger att kompetensbristen är ett hinder för klimatomställningen. Det finns allt att vinna på att samarbeta kring detta, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Digital kompetens blir allt viktigare för naturvetare. Tech förändrar arbetssättet i miljösektorn och används exempelvis för artbestämning, kartläggning av biotoper och för att omvandla miljödata till användbart beslutsunderlag.


Framtidsyrken för naturvetare inom miljö:
• Chef (miljö-, hållbarhets-)
• Data scientist
• Forskare
• Inspektör (kemikalie-, miljö och hälsoskydds-)
• Livscykelansvarig (Product Lifecycle Manager)
• Lärare
• Hållbarhetsanalytiker (Environmental Sustainable Analyst)
• Miljökonsult
• Specialist (inom ett stort antal olika områden)
• Strateg (klimat-, miljö-)

 

Naturvetare inom miljösektorn

Det finns drygt 9 000 naturvetare inom miljösektorn. I denna siffra ingår inte personer på universitet och högskolor och offentlig förvaltning. Även om antalet anställda i sektorn har ökat stadigt har antalet naturvetare i sektorn inte ökat på motsvarande sätt.

Miljösektorn totalt sysselsätter närmare 159 000 personer. Mellan åren 2015 till 2020 ökade antalet anställda i sektorn med 27 procent. Den största ökningen har skett inom energiförsörjning (57 procent) och byggverksamhet (45 procent).

Erik Aronsson

samhällspolitisk redaktör