Frågor & svar
Nyheter

Karin 2023-01-16

Frihet under ansvar, dvs att jag själv kan planera mina dagar och hur arbetsuppgifter utförs utan att någon detaljstyr mig.