Frågor & svar
Om oss >

Det hållbara förbundet

Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Som förbund bidrar vi till en hållbar utveckling genom att främja och skapa förutsättningar för ett gott arbetsliv och en hållbar karriär för naturvetare, samt att påverka samhällspolitiken.  

All vår verksamhet syftar till att skapa hållbara naturvetare, och ge dig som medlem verktyg och stöd i att kunna hantera vår föränderliga omvärld.

Naturvetarnas verksamhet arbetar kring tre fokusområden: hållbar utveckling, hållbart arbetsliv och hållbar karriär.

 

Hållbar utveckling i samhället

Naturvetare har möjlighet att göra skillnad med sin kunskap och kompetens. Våra medlemmar bidrar till de globala målen för hållbar utveckling i samhället. 

Naturvetarna arbetar också med påverkan och opinionsbildning på olika nivåer, för samhället, arbetsliv och utbildning. Bland annat använder vi vår plattform och makt för att lyfta och stärka naturvetenskaplig forskning och kompetens.

Naturvetarnas miljöledningssystem Mille

För att lyckas med vårt påverkansarbete behöver vi också leva som vi lär. Därför har vi tagit fram vårt egna miljöledningssystem Mille. Det syftar till att minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, men framförallt att vara en inspiration till ständig förbättring som hjälper Naturvetarna vara det fackförbund som visar vägen mot hållbar utveckling. 

Läs mer om miljöledningssystemet Mille

 

Hållbart arbetsliv för naturvetare

Vi som fackförbund jobbar för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna i våra medlemmars arbetsliv. Detta är grunden i vår verksamhet. Ett långsiktigt hållbart arbetsliv kräver bra arbetsvillkor som ger utrymme för balans mellan arbete och privatliv samt en god kompetens- och löneutveckling, och arbetsplatser med säker och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Läs mer om vårt arbete för hållbart arbetsliv

 

Hållbar karriär för individen

Vi anser att det är minst lika viktigt att må bra, vara anställningsbar och ha tillgång till sin fulla kompetens genom hela sin karriär för att nå hållbar utveckling. Därför stöttar vi medlemmar i sin individuella karriär- och kompetensutveckling, och som ett av de första Saco-förbunden nu även i personlig hållbarhet.

Naturvetarna klimatkompenserar

För att bidra till en hållbar framtid väljer Naturvetarna att kompensera hela verksamhetens klimatpåverkan. Det görs genom trädplantering och bevarande av skog i exempelvis Uganda och Malawi.

Naturvetarna gör årligen en analys som kartlägger verksamhetens klimatpåverkan från el, värme, tjänsteresor, pappersförbrukning och medlemstidningen Naturvetare. Det är framför allt tjänsteresor och naturvetarnas medlemstidning som står för den övervägande klimatpåverkan. Analysen görs i samarbete med ZeroMission.

Klimatkompensering 2018 och 2019

Cert201921 Naturvetarna.jpg

Certifikat klimatkompensering 

Klimatkompensering 2017

Naturvetarnas verksamhet och medlemstidning

Klimatkompensering 2016

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2015

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2014

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2013

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2012

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

Klimatkompensering 2011

Naturvetarnas verksamhet

Medlemstidningen

 

Etiska placeringar

För Naturvetarna är det viktigt att ta ett socialt och miljömässigt ansvar. Därför placerar vi delar av vårt kapital i etiska fonder. Placeringarna bidrar till hållbara projekt i utvecklingsländer.

Naturvetarna är det första fackförbundet som investerar en del av sitt kapital i etiska fonder med miljö och hållbarhet i fokus. Samarbetspartner är Oikocredit som är världens största finansiär av utvecklingsprojekt genom privatkapital.
Våren 2014 gjorde Naturvetarna sin första placering via Oikocredit och våren 2015 gjorde förbundet sin andra investering på två miljoner kronor. Läs mer om vår investering i etiska fonder:

Naturvetarna satsar på fattigdomsbekämpning

Naturvetarna utmanar Sveriges fackförbund: Gör schyssta placeringar

Senast uppdaterad: