Frågor & svar
Om oss >

Så fungerar kongressen

Som medlem kan du vara med och påverka Naturvetarnas arbete. Så här ser processen ut inför kongressen. 

Nominering och val av kongressombud

Nominera dig själv eller någon annan medlem i Naturvetarna. De nominerade presenteras på Naturvetarnas webbplats och du som medlem röstar fram vilka som ska bli kongressombud.

  • Sista dag för nominering av kongressombud: 26 april
  • Val av kongressombud: 3-23 maj
  • Presentation av kongressombud: 1 juni

 

 

Vilka frågor ska Naturvetarna jobba med?

Förbundsstyrelsens förslag för kommande tre år kallas propositioner. Du som medlem kan bidra med dina förslag genom att skriva en motion. Sista dagen för att skicka in en motion till kongressen är den 20 augusti. 

 

Förberedelser för kongressombuden

Valda ombud och övriga kongressdeltagare får tillgång till möteshandlingar en månad innan kongressen. Digitala diskussionsträffar och kongresskola hjälper dig att komma väl förberedd till kongressen.

 

Förslagen bearbetas

Kongressombud och representanter från professionsföreningar och förbundsstyrelse arbetar tillsammans i digitala utskott för att vara väl förberedda inför att fatta beslut vid kongressen. Håller utskottet med om styrelsens förslag, eller är man överens om att lägga ett nytt förslag till beslut som kongressen får ta ställning till?

 

Naturvetarnas kongress 19-20 november

Dags för kongressombuden att besluta om vilka frågor förbundet ska driva kommande tre år. Under kongressdagarna lyfts förslagen som kommit in (propositioner och motioner) och ibland blir det stor diskussion och debatt i olika frågor. Förutom beslut om framtida verksamhet för Naturvetarna väljer kongressombuden också ledamöter till förbundsstyrelsen.

 

Kongressfakta

  • Hålls var tredje år, nästa kongress är den 19-20 november 2021.
  • 55 Kongressombud – representerar Naturvetarnas medlemmar och har rösträtt vid kongressen.
  • Förbundsstyrelsen – redogör för arbetet under kongressperioden och presenterar förslag för kommande period.
  • Valberedningen – presenterar sitt förslag till förbundsstyrelseledamöter.
  • Förtroendevalda revisorer, representanter från professionsföreningar och förbundskansliet deltar under kongressen.
  • Alla medlemmar i Naturvetarna har närvarorätt vid kongressen (men det är endast kongressombuden som har rösträtt).
Senast uppdaterad: