Frågor & svar
Om oss >

Revisorer

Kontaktuppgifter till Naturvetarnas revisorer för kongressperioden 2021-2023.

Andreas Karlsson, ordinarie förtroendevald revisor  
Thomas Persson, ordinarie förtroendevald revisor thomas.n.persson@lansstyrelsen.se

 

 

Senast uppdaterad: