Frågor & svar
Om oss >

Mikael Karlsson – Det lönar sig att ställa om

Bioenergin är underskattad, etanol fungerar bra i övergången till elfordon.

Vem är Mikael Karlsson?

Som docent i miljövetenskap är han lektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Där jobbar han med att slå hål på myter om klimatet, som att en omställning skulle vara svår och dyr. Innan dess var han knuten till KTH.

Men han har sin skolning på Sveriges lantbruksuniversitet och är agronom i botten. Disputerade gjorde han på universitetet i Karlstad, där han har sina rötter. Avhandlingen handlade om hantering av komplexa miljörisker.

Under många år var han ordförande för Svenska Naturskyddsföreningen och Europas största miljöorganisation, European Environmental Bureau.

 

20 procent av BNP står på spel om inget görs

Att spara energi och effektivisera är en nyckel för att klara klimatmålet. Men ny energi måste också tillföras, där Mikael Karlsson menar att bioenergin är underskattad och innebär stor klimatnytta. Att fylla tanken med etanol fungerar bra i övergången till elfordon.

Att det är en lönsam affär att ställa om och bli hållbar har företagen fattat. Nu är det upp till politikerna att svara upp till det med rätt styrmedel och stöd till dem som behöver. Om vi sitter med armarna i kors och inte gör någonting kan klimatförändringarna innebära att vi tappar så mycket som 20 procent av BNP, enligt Mikael Karlsson.

Lyssna på Mikael Karlsson

Senast uppdaterad: