Frågor & svar
Om oss >

Ola Jennersten – Låt gräset växa och ängarna blomma

Vem är Ola Jennersten?

Ola Jennersten, är docent i zooekologi, fotograf och expert på biologisk mångfald och internationell naturvård. Som expert på Världsnaturfonden WWF arbetar Ola med unika naturområden och blomstrande naturbetesmarker.

 

Lyssna på Ola jennersten

Senast uppdaterad: