Frågor & svar
Om oss >

Geosektionen

Geosektionen är en fristående förening med nära samarbete med fackförbundet Naturvetarna. Geosektionens medlemmar skall ha geovetenskaplig utbildning och/eller arbetsuppgifter inom den geovetenskapliga sektorn. Geosektionen verkar för att skydda och stödja professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och erbjuds via Naturvetarna men är även öppet för icke fackligt anslutna samt för personer som är medlemmar i andra fackförbund. För studentmedlemmar är det kostnadsfritt att vara medlem.

 

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar i generellt för geovetares synlighet och tillämpbarhet på och för arbetsmarknaden. Vi vill att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen, bland annat genom att tjänster inriktade mot geologer och geovetare finns på till exempel kommuner och länsstyrelser. Vi vill bidra till att gruvindustrin i Sverige fortsätter att vara livskraftig och långsiktigt hållbar. Vi har örat mot marken för att lyssna av vad som sker i samhället och på politisk nivå avseende geologiska frågeställningar. Detta kan gälla allt från förnybar energi till infrastrukturella ställningstaganden.

Vi har några fokuspunkter som vi lägger lite extra krut på och de är:

  • Att kunskaper om geologi och geovetenskaper sprids – redan i skolan.
  • Att geologi- och geovetenskapsutbildningar bättre ska anpassas till arbetsmarknaden.
  • Att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt såväl som internationellt.

Läs mer om Geosektionen här 

 

Årets geolog

Årets Geolog är ett pris som delas ut av Geosektionen en gång om året. För att utses ska man vara en person som på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället. Vinstsumman är på 20 000 kronor.

Nominering utlyses på nytt under första kvartalet varje år och skall ske med skriftlig motivering till Geosektionens styrelse. Motiveringen skall innehålla en kort sammanfattning av kandidatens professionella utveckling, personens nuvarande befattning samt på vilket sätt personen över tid har bidragit till att främja geologins status i samhället utöver det som kan anses som vanlig tjänsteutövning.

Årets geolog 2022 är Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor vid Uppsala universitet. Läs mer om honom här!

Årets Geolog brukar arrangeras i samarbete med Geologiska föreningen och är ett bra tillfälle att knyta kontakter och nätverka. Evenemanget genomförs vanligtvis i november, vi börjar med prisutdelningar och föredrag och avslutar med en middag. Vi försöker röra på oss och besöka olika orter och 2023 kommer evenemanget att hållas i Luleå. Mer information om datum och anmälan kommer några månader innan.

Listan på pristagare för Årets geolog finns publicerad här

 

Geosektionens årsmöte

Årsmötet brukar inledas med en föreläsning, ofta har vi en middag efteråt och ibland hålls en exkursion. Geosektionens Årsmöte 2023 hölls fredagen den 21 april i Göteborg på Geovetarcentrum, Göteborgs universitet. 

 

Geologins dag

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället. 

Läs mer om Geologins dag på deras webbplats www.geologinsdag.se

 

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa. EFG erbjuder genom Europageologtiteln (EurGeol) en frivillig certifiering som garanterar en hög nivå av professionell yrkeserfarenhet och relevant utbildning som bla. krävs för vissa arbetsuppgifter inom gruvindustrin.

Inom Europa är EurGeol titeln vanligt förekommande och internationellt sett finns ett antal motsvarande certifieringar av yrkeskunniga Geovetare. EurGeol kan tillämpas inom alla geovetenskapliga arbetsområden och kan ge möjlighet till professionell utveckling och karriärsteg. Geosektionen kan ge sina medlemmar råd och visst stöd i ansökningsprocessen. Kontakta oss via LinkedIn eller geosektionen@naturvetarna.se

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog"

Läs mer om European Federation of Geologists på deras hemsida

 

Vill du vara med och påverka din egen och andra geologers/geovetares framtid?

Geosektionen är alltid i behov av nya idéer och engagerade människor. Ansök om medlemskap redan idag.

Ta sedan gärna kontakt med någon av personerna i styrelsen och berätta vad just du brinner för. Om du hellre vill vara medlem utan att direkt engagera dig i vårt arbete så går det naturligtvis också bra – det viktiga är att du som ser geologi/geovetenskap som din framtida yrkesinriktning är medlem så att Geosektionen som helhet blir en stark röst i branschen.

Är du inte medlem i Naturvetarna? Du kan fortfarande gå med i Geosektionen! 

Medlemsansökan i professionsföreningen Geosektionen för Geovetare som inte är fackligt anslutna eller tillhör ett annat fackförbund.

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Geosektionen