Frågor & svar
Om oss >

Årets geolog

Årets Geolog är ett pris som delas ut av Geosektionen en gång om året. För att utses ska man på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället. Vinstsumman är på 20 000 kr. 

Nominering utlyses på nytt under första kvartalet varje år och skall ske med skriftlig motivering till Geosektionens styrelse. Motiveringen skall innehålla en kort sammanfattning av kandidatens professionella utveckling, personens nuvarande befattning samt på vilket sätt personen över tid har bidragit till att främja geologins status i samhället utöver det som kan anses som vanlig tjänsteutövning.

2022 Erik Jonsson

2021 Åke Johansson

2020 Emma Rehnström

2019 Gunnar Eriksson

2018 Elisabeth Einarsson

2017 Geologins dag

2016 Christer Åkerman

2015 Ebbe Zachrisson

2014 professor Daniel Conley

2013 professor Michael Stephens

2012 docent Otto Hermelin

2011 avdelningsdirektör Arne Sundberg 

2010 professor Vivi Vajda

2009 professor Maurits Lindström

2008 professor David G. Gee

2007 professor Else Marie Friis

2006 professor Svante Björck 

2005 doktor Olle Selinus

2004 professor emeritus Gert Knutsson

2003 professor Alasdair Skelton

2002 Curt Fredén

2001 professor Stefan Claesson

2000 Sven Laufeld

1999 ingenjörsgeolog Carl-Olof Morfeldt

1998 professorerna Jan och Thomas Lundqvist

1997 Karin Eriksson och Lisbeth Godin-Jonasson

Senast uppdaterad: