Frågor & svar
Om oss >
Bild på provrör för cellförändringar

Sveriges Cytodiagnostiker

Sveriges Cytodiagnostiker organiserar cytodiagnostiker över hela landet. Vi är en professionsförening inom Naturvetarna och finns till för dig som är cytodiagnostiker som är eller har varit verksam inom klinisk cytologi.

Avgiften är 17 kronor per månad, för studentmedlemmar är det kostnadsfritt.

 

Vad gör Sveriges Cytodiagnostiker?

Vi arbetar med alla frågor som rör cytodiagnostikers yrkesroll, utbildning och utveckling. Sedan flera år arbetar Naturvetarna och cytodiagnostikerna tillsammans för en legitimation för cytodiagnostiker. 

För att driva föreningen anordnas kurser och cytologimöten för medlemmarna i viktiga och intressanta ämnen. Vi delar även ut ett stipendie en gång per år.

Som medlem i Naturvetarna behöver ni inte betala in medlemsavgiften till Sveriges cytodiagnostikers plusgirokonto. Medlemsavgiften hanteras av Naturvetarna i samband med betalning av den fackliga avgiften. Ni som har betalat in avgiften kommer att kontaktas och återbetalas av föreningen. Blir ni medlem i Naturvetarna under året kommer ni också att kontaktas rörande återbetalning om ni redan har betalat in till oss.

 

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Sveriges Cytodiagnostiker