Frågor & svar
Om oss >
Agronomförbundet Logga

Agronomförbundet

Agronomförbundet jobbar för visionen Agronomerna driver utveckling tillsammans. Vi vill stärka varumärket agronom och synliggöra agronomernas unika kompetens som har en stor betydelse för samhället. Vi vill bidra till ett ökat samarbetet mellan agronomer genom att nätverk mellan agronomer utvecklas under studietiden och genom yrkeslivet. Vi ser gärna att fler studenter tar ut agronomexamen och vi vill bidra till att agronomer kan vidareutveckla sin kompetens kontinuerligt.

Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa. Medlemskap i Agronomförbundet kostar 25 kr per månad. Som student är medlemskapet gratis.

  • Varje år delar Agronomförbundet ut den ärofyllda titeln Årets agronom. Något som gjort i snart 30 års tid.
  • Agronomförbundet ger ut tidningen Agronomen fyra gånger per år, som är gratis för medlemmar.
  • Under hösten delas stipendier ut till medlemmar ur Axel Adlers fond.
  • Medlemmar kan söka stipendium ur peppfonden för att genomföra medlemsaktiviteter som stärker nätverk och gemenskap
  • Agronomförbundet deltar på Ultuna näringslivsdag för att träffa studenter och informera om kommande yrkesliv och vilka möjligheter som agronomer har.
  • Agronomförbundet representerar svenska agronomer i CEDIA, som är en organisation för agronomer från hela Europa.

 

 

Axel Adlers fond

Stipendium kan sökas för studier inom lantbruks- och livsmedelsområdet, egna kortare studieresor eller till projekt som är av gagn (kunskapsmässigt) för svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion. 

Stipendium kan endast sökas av medlemmar i Naturvetarna. Läs mer på Agronomförbundet.

Ansökan skall vara Agronomförbundet tillhanda senast den 31 oktober. Skicka ansökan till: ordf@agronomforbundet.se

 

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Agronomförbundet