Frågor & svar
Om oss >

Delförbundet Skogsakademikerna

Delförbundet Skogsakademikerna samlar medlemmar i Naturvetarna som har en skoglig akademisk utbildning.

Inom delförbundet finns såväl jägmästare, skogsmästare och skogsingenjörer med yrkesexamen, samt personer med en skoglig högskoleexamen. Även andra naturvetare med skogliga arbetsuppgifter är välkomna som medlemmar.

Medlemskap i Delförbundet Skogsakademikerna är gratis. Du kan även vara medlem som skoglig student. 

 

Föreningen arbetar med

Skogsakademikerna arbetar för att marknadsföra och synliggöra skogligt utbildade och deras kompetens och att vara ett nätverk för skogsakademiker. Skogsakademikerna tar tillvara skogligt utbildades intressen inom Naturvetarna.

 

Stipendier

Skogsakademikerna delar ut stipendier ur Stiftelsen Kamratfonden och Stiftelsen von Porats fond. Läs mer om stipendier här.

Medlemsansökan professionsförening för medlemmar i Naturvetarna

Du måste vara inloggad för att skicka formuläret. Om du är inloggad och ändå inte kan skicka det, se till att "Do not track" inte är aktiverat i din webbläsares inställningar.
Professionsförening: Delförbundet Skogsakademikerna