Frågor & svar
Råd och stöd

Anläggningsavtalet, KFS

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Avtalsinformation

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

Senast uppdaterad: