Frågor & svar
Råd och stöd

Avtalsarkiv, Anläggningsavtalet, KFS

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31

Anläggning

Senast uppdaterad: