Frågor & svar
Råd och stöd

Besöksnäringen, KFS

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Besöksnäringsavtalet hette tidigare Turism och Fritid.

Avtalsperiod 2017-04-01 till 2020-03-31

Kollektivavtal

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

Senast uppdaterad: