Frågor & svar
Råd och stöd

Fastighet och Näringslivsavtalet, Kommunala Företagens Samorganisation KFS

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsperiod 2017 till 2020

Kollektivavtal

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

Senast uppdaterad: