Frågor & svar
Råd och stöd
Kollektivavtal för privat sektor

Kollektivavtal för privat sektor

På denna sida hittar du vanliga kollektivavtal för Naturvetarnas medlemmar inom privat sektor. Kollektivavtalen är sorterade på vilken arbetsgivarorganisation som tecknat avtalet. 

Här finns även Svenska Kyrkans avtal och PTKs avtal om konkurrensklausuler.