Frågor & svar
Råd och stöd

Almega Innovationsföretagen, Almega Tjänsteförbunden

Avtalet omfattar cirka 6 500 medlemmar. Bland de anslutna företagen finns till exempel Sweco, WSP, Ramböll, Tyréns och Semcon Caran.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Kollektivavtal

Senast uppdaterad: