Frågor & svar
Råd och stöd

Fastigheter, Almega Tjänsteförbunden

Bland de anslutna företagen finns till exempel Akademiska hus, Jernhusen AB och Wasakronan.

Avtalsperiod 2021-01-01 till 2023-05-31

Tjänstemannaavtal

Löneavtal

 

Senast uppdaterad: