Frågor & svar
Råd och stöd

Folkhögskola, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för avtalsområdet Folkhögskola.

Avtalsperiod 2020-2023

Bransch- och löneavtal

Senast uppdaterad: