Frågor & svar
Råd och stöd

Försäkringsbranschen, Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation FAO

 

 

Avtalsperiod 2017-01-01 till 2023-03-31

Kollektivavtal

Avtalet förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp. 

 

Senast uppdaterad: