Frågor & svar
Råd och stöd

Friskoleavtalet, Almega Tjänsteföretagen

Avtalsperiod 2021-09-01 till 2023-08-31

Kollektivavtal friskolor

 

Senast uppdaterad: