Frågor & svar
Råd och stöd

IKEM - avtalsarkiv

Innovations- och Kemiarbetsgivarna, IKEM, är en arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Allmänna anställningsvillkor, lön och kompetensutveckling

General conditions of employment, wage and competence development

Protokoll med bilagor 

 

Avtalsperiod 2017-04-01 till 2020-03-31

Allmänna anställningsvillkor, lönebildningsavtal, kompetensutvecklingsavtal

Löner och anställningsvillkor

Förhandlingsordning

In English: Agreement on general conditions of employment Wage Formation Agreement Competence Development Agreement

 

Avtalsperiod 2016-04-01 till 2017-03-31

Allmänna anställningsvillkor, lönebildningsavtal, kompetensutvecklingsavtal

 

Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016-03-31

Allmänna anställningsvillkor och lönebildningsavtal

General conditions of Employment (in english)

 

Avtalsperiod 2012-02-01 till 2013-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Lönebildnings- och kompetensutvecklingsavtal

Avtalskommentarer lönerevision

Förhandlingsprotokoll

 

Förlängning av löneavtalet Bryggan 2011-10-01 till 2012-01-31

Partsgemensam power point presentation, löneavtalet

 

Avtalsperiod 2010-04-01 till 2011-09-30

Avtal i korthet

 

Avtalsperiod 2007-04-01 till 2010-03-31

Huvudavtal om lönebildning

Tjänstemannaavtalet

IoK Partsgemensamt lönebildningsmaterial (Ett hjälpmedel att komma igång med lönearbetet)

IoK Företag i förändring. Bilaga B till avtalet

IoK Direktiv för branschövergripande frågor. Bilaga C till avtalet

IoK Komplettering av Livsarbetstidsmodellen

Tjänstemannaavtalet bilaga1

Tjänstemannaavtalet protokoll

Lönekartläggning - En handbok

 

Avtalsperiod 2004-04-01 till 2007-03-31

Allmänna anställningsvillkor

Avtal lokal lönebildning

Tillägg arbetstidsavtalet

Tillägg och ändringar i allmänna anställningsvillkor

 

Avtalsperiod 2001-04-01 till 2004-03-31

Avtalsprotokoll

Löneavtal (redigerat)

Information om arbetstidskonto

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: