Frågor & svar
Råd och stöd

Ideella och idéburna organisationer, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för branschområdet Ideella och idéburna organisationer.

Avtalsperiod 2020-12-01 till 2023-04-30

Kollektivavtal och löneavtal

 

Senast uppdaterad: