Frågor & svar
Råd och stöd

Idrott, Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom den ideella sektorn. Här finns avtalsdokumenten för branschområdet Idrott.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-10-31

Kollektivavtal och löneavtal

Senast uppdaterad: