Frågor & svar
Råd och stöd

Installationsområdet

Till Installationsområdets avtal hör Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarnas Riksförening, Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen.

Avtalsperiod 2020-12-01 till 2023-04-30

Allmänna anställningsvillkor och löner

 

Senast uppdaterad: