Frågor & svar
Råd och stöd

Avtalsarkiv, Jordbruk

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA)

Avtalsperiod 2017-06-01 till 2020-05-31 (prolongerat till 2020-12-31)

Kollektivavtal

Protokoll

 

Avtalsperiod 2016-06-01 till 2017-05-31

Kollektivavtal

 

Avtalsperiod 2013-06-01 till 2016-05-31

Tjänstemannaavtal

Avtalsinformation

Lönebildningsavtal

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-05-31

Avtalet i korthet 

Avtalskommentarer lön 

Förhandlingsprotokoll 

Tilläggsprotokoll 

 

Avtalsperiod 2010-06-01 - 2012-03-31

Kollektivavtal, Jordbruksrelaterade företag

 

Avtalsperiod 2007-06-01 till 2010-05-31

Kollektivavtal/tjänstemannaavtal

Allmänna anställningsvillkor, lön m.m. Rev. 2008-01-09 Avtal/förhandlingsprotokoll med bilagor

 

Avtalsperiod 2004-06-01 till 2007-05-31

Förhandlingsprotokoll

Överenskommelse (ändringar och tillägg)

 

Avtalsperiod: 2001-04-01 till 2004-05-31

Avtalsprotokoll

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: