Frågor & svar
Råd och stöd

Livsmedelsindustrin, LI

Arbetsgivareföreningen Livsmedelsföretagen LI (tidigare LAF och ALMEGA) ansluter bland andra Arla Foods, Pripps, Kraft Sverige, Procordia Foods och Swedish Meats.

Tidigare avtal finns i avtalsakivet nedan eftersom de senare avtalen hänvisar till de tidigare.

Avtalsperiod 2017-04-01 till 2020-03-31

Allmänna villkor

Lönebildningsavtal

Arbetstidskonto

 

Senast uppdaterad: