Frågor & svar
Råd och stöd

Massa- och pappersindustrin, Sveriges Skogsindustrier

Bland de företag som är anslutna till Sveriges Skogsindustrier finns bland andra STFI, Korsnäs, Stora Enso, Modo Paper samt delar av AssiDomän. Sveriges Skogsindustrier har två olika avtalsområden: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin. Här finns avtalsdokumenten för branschområde Massa- och pappersindustrin.

Avtalsperiod fr.o.m 2020-11-01 

Allmänna anställningsvillkor

 

Senast uppdaterad: