Frågor & svar
Råd och stöd

Medieföretagen, Almega Medieföretagen

Avtal mellan Almega Medieföretagen och Sveriges Ingenjörer.

Avtalsperiod 2020-12-01 till 2023-04-30

Kollektivavtal 

Senast uppdaterad: