Frågor & svar
Råd och stöd

Revisions- och Konsultföretagen, Almega Tjänsteföretagen

En webbplats har skapats för akademiker inom handel och tjänster (AHT). Webbplatsen är till för att medlemmar och fackligt förtroendevalda enkelt ska finna information som rör den fackliga verksamheten för Akademikerförbundens verksamhet inom handel och tjänster. Besök webbplatsen för AHT

Avtalsperiod 2021-01-01 till 2023-12-31

Allmänna villkor

Löneavtal

 

Senast uppdaterad: