Frågor & svar
Råd och stöd

Sågverksindustrin, Sveriges Skogsindustrier

Bland de företag som är anslutna till Sveriges Skogsindustrier finns bland andra STFI, Korsnäs, Trätek, Stora Enso, Modo Paper samt delar av AssiDomän. Sveriges Skogsindustrier har två olika avtalsområden: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin. Här finns avtalsdokument för branschområdet Sågverksindustrin.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Allmänna anställningsvillkor

 

Senast uppdaterad: