Frågor & svar
Råd och stöd

Skogsbruk, Gröna arbetsgivarna

Gröna arbetsgivarna (tidigare SLA) är en sammanslutning av arbetsgivare inom skogsbruk, hushållningssällskap och husdjursföreningar, jordbruk, trädgårdsnäring, samt djursjukvård och djurparker. Bland de anslutna företagen finns exempelvis SkogForsk, Stora Enso Skog och Sveaskog. Här är avtalsdokumenten för Skogsbruk.

Avtalsperiod 2020-11-01 till 2023-03-31

Kollektivavtal

Protokoll Gröna Arbetsgivare Skog 2020-2023

 

Avtalsarkiv

Här hittar du äldre avtal.

Senast uppdaterad: